Efter avprogrammeringen

Om det inte var som det är kunde det ha varit så här:

Människor är delaktiga i vården genom att deras kunskap om den egna kroppen och egna resurser står i fokus.

Utbildning om kroppen, symtom och sjukdomar ges till alla.

Människor som upplever ohälsa får hjälp utan att det behöver finnas en diagnoskod som passar symtomen.

De som söker hjälp skriver en parallell egen journal.

Det finns massa personal som inte jobbar effektivt utan lägger tid på att utvecklas och diskutera.

Alla inom vården har samma grundutbildning och utvecklar sedan sin kompetens genom att arbeta inom ett eller flera områden.

Arbetsuppgifterna delas i hela personalgruppen.

Det finns ingen uppdelning mellan kropp, omsorg och medicin.

Forskning utförs efter medicinska behov på global nivå och finansieras gemensamt.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

AVPROGRAMMERING

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar